Kontaktné informácie

BB Business, s.r.o.                                                             Tím www.najlacnejsiepodlahy.sk
Gerlachovská 10/5026,      974 11 Banská Bystrica
IČO: 456 288 15                  DIČ: 2023067244
IČ DPH: SK2023067244 
 
Bank. spojenie: ČSOB - 4011588098 / 7500
 
Spoločnosť BB Business je zapísaná v Obchodnom registri
Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 18550/S .
 
E-mail: [email protected]najlacnejsiepodlahy.sk
Tel. č.: 0940 515 715 alebo 0948 041 544 - v pracovných dňoch a v sobotu podľa časov predajne 
 
Vzorková predajňa:
Nám. Vajanského 12, (1. poschodie)                     Sme Vám k dispozícii v týchto hodinách:
974 01 Banská Bystrica                                             pondelok - piatok ....8:30 - 17:30
budova 150 m od Europa SC                                   sobota........................8:30 - 12:00
GPS: 48°43'55.46"N     
   19°8'21.13"E                                                 

Vážení zákazníci,

naša kamenná predajňa je už OTVORENÁ pri dodržaní hygienických podmienok.
Internetový obchod funguje samozrejme tiež.
Tovar zabezpečujeme v plnom rozsahu a dodávame tak, ako obyčajne. 
Sme Vám k dispozícii telefonicky alebo e-mailom na vyššie uvedenom kontakte. 
Ďakujeme

budova predajne

           predajna
 
          
 
predajna I           predajna II   
 
 
 
Názov a adresa orgánu dozoru / dohľadu:
Slovenská Obchodná Inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
 Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69
fax. č: 048/4124 693
e-mail: [email protected]