Kontaktné informácie

BB Business, s.r.o.                                                             Tím www.najlacnejsiepodlahy.sk
Gerlachovská 10/5026,      974 11 Banská Bystrica
IČO: 456 288 15                  DIČ: 2023067244
IČ DPH: SK2023067244 
 
Bank. spojenie: ČSOB - 4011588098 / 7500
 
Spoločnosť BB Business je zapísaná v Obchodnom registri
Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 18550/S .
 
E-mail: info@najlacnejsiepodlahy.sk
Tel. č.: 0940 515 715 alebo 0948 041 544 - v pracovných dňoch a v sobotu podľa časov predajne 

Vážení zákazníci,
počas Veľkonočných sviatkov sme Vám k dispozícii v týchto otváracích hodinách:
07.04.2023  (piatok)             ZATVORENÉ
08.04.2023  (sobota)           na objednávku pán Čangel 0948 041 544
09.04.2023  (nedeľa)           ZATVORENÉ
10.04.2023  (pondelok)       ZATVORENÉ
11.04.2023  (utorok)            v rámci otváracích hodín

Želáme veselú Veľkú noc.
Tím BB Business, s. r. o.

Vzorková predajňa:
Vajanského námestie 12, (1. poschodie)                  Sme Vám k dispozícii v týchto hodinách:
974 01 Banská Bystrica                                             pondelok - piatok ....8:30 - 17:30
budova 150 m od Europa SC                                    sobota......................8:30 - 12:00
GPS: 48°43'55.46"N                                                  (len v súlade s aktuálnymi opatreniami,
   19°8'21.13"E                                                            kontakujte nás vopred telefonicky)

budova predajne

           predajna
 
          
 
predajna I           predajna II   
 
 
 
Názov a adresa orgánu dozoru / dohľadu:
Slovenská Obchodná Inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
 Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk