Kontaktné informácie

BB Business, s.r.o.                                                             Tím www.najlacnejsiepodlahy.sk
Gerlachovská 10/5026,      974 11 Banská Bystrica
IČO: 456 288 15                  DIČ: 2023067244
IČ DPH: SK2023067244 
 
Bank. spojenie: ČSOB - 4011588098 / 7500
 
Spoločnosť BB Business je zapísaná v Obchodnom registri
Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 18550/S .
 
E-mail: [email protected]najlacnejsiepodlahy.sk
Tel. č.: 0940 515 715 alebo 0948 041 544 - v pracovných dňoch a v sobotu podľa časov predajne 

Vzorková predajňa:
Vajanského námestie 12, (1. poschodie)                  Sme Vám k dispozícii v týchto hodinách:
974 01 Banská Bystrica                                             pondelok - piatok ....8:30 - 17:30
budova 150 m od Europa SC                                    sobota......................8:30 - 12:00
GPS: 48°43'55.46"N                                                  (len v súlade s aktuálnymi opatreniami,
   19°8'21.13"E                                                            kontakujte nás vopred telefonicky)

Vážení zákazníci,
počas vianočných sviatkov sme Vám k dispozícii v týchto otváracích hodinách:
21.12.2022                          08:30 – 17:30 hod.
22.12.2022                          08:30 – 15:30 hod.
23.12.2022                          len vopred objednaní telefonicky
24.12.2022 – 01.01.2023    ZATVORENÉ
2.1.2023                              len vopred objednaní telefonicky
3.1.2023 – 5.1.2023            08:30 – 16:30 hod.
6.1.2023                              ZATVORENÉ
9.1.2023                              08:30 – 17:30 hod.
Želáme krásne a pokojné Vianoce v kruhu najbližších a úspešný štart do roku 2023!
Tím BB Business, s. r. o.

budova predajne

           predajna
 
          
 
predajna I           predajna II   
 
 
 
Názov a adresa orgánu dozoru / dohľadu:
Slovenská Obchodná Inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
 Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69
fax. č: 048/4124 693
e-mail: [email protected]