Swiss-Plank Elite 10.0

Podlaha vhodná pre celý obytný priestor s veľkým stupňom namáhania a pre komerčné a verejné priestory s veľkým stupňom namáhania.

Výberu nezodpovedá žiadna položka.