Podporujeme tých najmenších

 

Zákazníci sa svojim nákupom u nás stávajú súčasťou dobročinných príspevkov pre najmenších – pre tých, čo to najviac potrebujú. Spoločnosť BB Business s.r.o. prevádzkujúca obchod www.najlacnejsiepodlahy.sk sa zaväzuje poukázať  5% zo svojho zisku plynúceho z obchodov realizovaných cez www.najlacnejsiepodlahy.sk jednotlivým organizáciám či nemocniciam starajúcim sa o choré, postihnuté alebo opustené deti.

Na tejto stránke bude vždy zverejnená daná organizácia, ktorej boli prostriedky poukázané.

Váš tím obchodu www.najlacnejsiepodlahy.sk

 

Náš príspevok obdržali:

Domov sociálnych služieb „SLNIEČKO“, http://www.detskecentrumbb.sk/centrum-slnko/o-stredisku-slniecko

Príspevok sa týka zabezpečenia pravidelnej canisterapie pre postihnuté deti - viď.: http://www.detskecentrumbb.sk/galeria/Canisterapia/25